top of page
Hipfitmam - ZwangerFit - zwangerschapstraining - zwangerschapscursus- outdoor - actief - f

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden

Algemene voorwaarden: Welkom

ALGEMENE VOORWAARDEN

HipFitMam Abonnement

Je gaat van start met een ZwangerFit®, MamaFit of MamaSuperFit abonnement. Afhankelijk van je abonnement ga je akkoord met een looptijd en opzegtermijn benoemd bij het betreffende abonnement (na looptijd van 2 mnd is het maandelijks opzegbaar). Opzegging dient voor het eind van de maand binnen te zijn.


Wanneer je uitgerekende datum binnen je abonnements-maanden valt, bevriezen we je abonnement op je uitgerekende datum en gaan we weer verder wanneer je na je bevalling weer start. Mocht je om medische redenen wat eerder moeten stoppen, geef het dan aan en we bevriezen hem eerder.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven dan wel in overleg is afgesproken.


Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van HipFitMam te accepteren.


Het ZwangerFit®-abonnement stopt op de uitgerekende datum. Mocht je eerder dan je uitgerekende datum bevallen, dan kan je dit aan ons doorgeven en dan wordt het abonnement op de bevaldatum stopgezet. Doorgeven kan via een e-mail. Mocht je om medische redenen voor je bevaldatum moeten stoppen geef ook dit dan per mail aan.

Wijzigingen in de abonnementsvorm van 1 keer per week naar onbeperkt trainen is altijd mogelijk. Van onbeperkt trainen naar 1 keer per week trainen kan per de 1e van de volgende maand. Stuur een e-mail naar info@hipfitmam.nl of app 0624653730.


Als je een workout moet missen kan je je afmelden via SuperSaas. Bij een abonnement van 1x per week kun je deze op de andere avond inhalen. Mis je een langere periode overleg dan met je trainster. Compensatie geschiedt altijd binnen de abonnementstermijn.


Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt maandelijks geïncasseerd door HipFitMam, halverwege de betreffende maand.

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken of we bieden de incasso na een maand nogmaals aan.


Deelname aan de lessen van HipFitMam wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden).


HipFitMam behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

HipFitMam behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.


De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainster gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden dan wel een online training gegeven. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout met een pushbericht in de app gecommuniceerd.


De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de workouts op de meeste locaties niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Check bij jouw locatie of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende feestdagen worden en sowieso geen workouts gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst). Sta je aangemeld voor een training op een feestdag dan kan je je via de app afmelden en een inhaaltraining boeken.


HipFitMam kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door HipFitMam, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Uiteraard is het wel mogelijk om binnen de abonnementsduur een gemiste training in te halen op dagen dat je normaal niet traint.


Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Het is wel mogelijk om gemiste workouts in te halen op andere dagen voor of na je vakantie (gedurende looptijd abonnement).

Deelname aan de workout doet de deelnemer geheel op eigen risico.

Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainster.

Beëindigen

Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door blessures of op medische indicatie. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven per mail. Je abonnement stopt na het doorgeven hiervan.

Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden. Voor het Zwanger- abonnement geldt hierbij dat dit tot maximaal de uitgerekende datum van je zwangerschap loopt. Daarna wordt het abonnement automatisch stopgezet.

Een Zwanger Abonnement wordt automatisch beëindigd op je uitgerekende datum, welke je hebt doorgegeven bij je aanmelding.

Algemene voorwaarden: Over ons
bottom of page